Samenwerking binnen de Eventondernemer – Online FFP Forum 2020

Project: Online FFP Forum 2020

van Edwin Hendriks (deRegistratiebalie)

Al vele jaren verzorgt deRegistratiebalie voor vereniging FFP de bezoekersregistratie, ticketing en ontvangst van het FFP Forum.

Begin 2020 bleek dat een fysiek event in maart geen optie zou zijn. Na uitstel en de overweging om het event hybride te maken moest men uiteindelijk besluiten volledig online te gaan. Dit bracht nieuwe vragen naar voren. Hoe brengen we de kennis naar de bezoekers toe en hoe maken we de dag die normaal ook als belangrijk netwerk event gezien wordt voldoende interessant?  Hiervoor is het online EventPortaal van deRegistratiebalie ingezet dat naadloos gekoppeld kon worden aan het reeds lopende registratietraject.

Daarnaast zijn via de Eventondernemers netwerk Edan van der Meer (Audivo) en René Pouwelse (Réne Pouwelse, Advies | Regie | Productie) betrokken geraakt. Mede door de kennis op hun vlak is een interactief plenair-programma uitgezonden en konden de bezoekers in de middag tal van Expertmeetings online bijwonen. Als extra bonus hebben de betalende leden nog twee weken alle opgenomen Expertmeetings kunnen terugzien.

Met elkaar meedenken, snel schakelen en korte lijnen gaf de klant het vertrouwen aan het juiste adres te zijn. We kijken allen terug op een mooi event.